thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็น ฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดชายรุ่นน้ำหนัก 63 กก. วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เซปั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 55 กก. ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]