thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพายประเภท คยัค ชาย 4 คน 500 เมตร วันที่ 24 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก

ถ่ายภาพโดย Official
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีมจากสถาบันการพลศึกษา ชนะเรือพายประเภท คยัค ชาย 4 คน 500 เมตร

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพายประเภท คยัค ชาย 4 คน 500 เมตร วันที่ 24 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.บุคคลหญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด […]