thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพายประเภท คยัค หญิง 2 คน(K2) 500 เมตร วันที่ 24 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก

ถ่ายภาพโดย Official
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีมจากสถาบันการพลศึกษา ชนะเรือพายประเภท คยัค หญิง 2 คน(K2) 500 เมตร

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพายประเภท คยัค หญิง 2 คน(K2) 500 เมตร วันที่ 24 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น 52กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพเด็ด! ปีนหน้าผา เดี่ยวบุคคลชายเยาวชน (มือใหม่) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ปีนหน้าผา เดี่ยวบ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]