thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
วันที่ 31 ม.ค. 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

01/02/2018

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่ง […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 31 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่ง […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประเภท ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร ชาย (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประเภท ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน […]