thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท กระโดดสูง-ชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

นายณรงค์ฤทธิ์ เกตุแสง แชมป์รายการ กรีฑา กระโดดสูง-ชาย จากสถาบันการพลศึกษา

ถ่ายภาพโดย Official Photographer
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท กระโดดสูง-ชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท ขว้างจักร-หญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเอแมท วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแม […]