thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นาย เปรมิน พงษ์หนู นางสาว ทิพย์จุฑา จันทร์ทองหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย กรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแม […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศประชุมวิชาการ งานกีฬามหาวิทยาลัย วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศประชุมวิชาการ ง […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากก […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บริด […]