thanyaburi game45

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้ง ที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มแล้ว เมื่อวันที่ 22 ม.ค. เหรียญทองแรกเป็นยูโด ท่าทุ่มมาตรฐานชาย นัฐวิทย์ สุวรรณวงค์ กับวัลลภ พึ่งสำเภา จอมทุ่มจาก ม.รังสิต ชนะ กษมา กันต์พิทยา กับตุลาการ สุขสุด จาก ม.ขอนแก่น ในรอบชิงฯ 366-341 คว้าเหรียญทองแรกของการแข่งขันไปครอง และเป็นแชมป์สมัยที่ 2 ของทั้งคู่ ส่วนเหรียญทองแดง อัฐวุฒิ สารพิมพ์ กับศราวุธ เมาะราษี จาก ม.มหาสารคาม และ ศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่ กับก้องภพ พงศ์ปัญจศิล จากสถาบันการพลศึกษา ด้านท่าทุ่มมาตรฐานหญิงเหรียญทอง รังสินี การะเกตุ กับ ปรียารัตน์ ศรีโสภณ จาก ม.มหาสารคาม เหรียญเงิน เยาวเรศ นานช้า กับเยาวลักษณ์ นานช้า จากสถาบันการพลศึกษา เหรียญทองแดง สองขวัญ พรมมาตย์ กับสมิตา พลหมอ จาก ม.ขอนแก่น และอณัฐศร บุญบรรลุ กับเกศยาณี แสงสว่าง จาก ม.นอร์ทกรุงเทพ ส่วนผลเรือพาย เหรียญทองคยัคสลาลอม 200 เมตรชาย ศิริพงษ์ ชุ่มชื่น จาก มศว. 01.11.16 นาที หญิง ธัชภร พรชัย จาก มศว. 01.17.39 นาที

ที่มาข่าว: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

ฉบับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561