thanyaburi game45

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 22 มกราคม 2561 (เช้า)

ณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายสมสกุล เทียนชัย เเละ นายวสันต์ ทุงจันทร์ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 22 มกราคม 2561 (เช้า)

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปั […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัด […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกีฬายูโด วันที่ 21 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัด […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด […]