thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู วันที่ 31 ม.ค. 2561 ณ มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

ถ่ายภาพโดย เกียรติพงษ์ วงศ์นา , อนุวัฒน์ จิตตรีพล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีม FIGHTING 5 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อันดับที่ 3 สถาบันการพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นักกีฬายอดเยี่ยม ชาย
อันดับที่ 1 นาย สุขณธี สุนทรา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักกีฬายอดเยี่ยม หญิง
อันดับที่ 1 นางสาว อรอนงค์ แสงศิริโชค มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

 

 

01/02/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬ […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 31 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศพิธีปิด การแข่ง […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วั […]
01/02/2018

ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วั […]