thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกีฬา ฮอกกี้ (หญิง) วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

30/01/2018

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกีฬา ฮอกกี้ (หญิง) วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกีฬ […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภท ทีมชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
30/01/2018

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น ฮอกกี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น ฮอก […]
30/01/2018

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น ฮอกกี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่น ฮอก […]