thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภท ทีมหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs สถาบันการพลศึกษา
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฝ่ายชนะ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภท ทีมหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกีฬา ฮอกกี้ (ชาย) วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกีฬ […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (รอบชิงชนะเลิศ)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน BTU vs RU วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมิ […]