thanyaburi game45

ภาพเด็ด! เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-18.00 น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย นายณัชพล บัวพิมล , นายอัศม์เอช เอกจำนง นายธนากร บุญเจริญ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทการแข่งขัน คู่ผสม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (เสื้อสีทอง) ชนะ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เสื้อสีแดงลายดำ)

 

29/01/2018

ภาพเด็ด! เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! เทเบิลเทนนิส การแ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูยิตสู รุ่นจับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูยิต […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮอกกี้(ชาย) วันที่ 29 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูยิต […]