thanyaburi game45

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร-ชาย วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร-ชาย ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

 

29/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร-ชาย วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ […]
29/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร-ชาย วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ […]
29/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ กบ 100เมตร-หญิง วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ […]
29/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร-ชาย วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ […]