thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย ศิลาวุฒิ นวลนุกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo )

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากก […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต VS วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วันที่ 29 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอ […]