thanyaburi game45

ภาพนักกีฬาสัตตกรีฑา หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สุนิษา โครตสีมือง นักกรีฑาสาวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คว้าชัยเหรียญทองสัตตกรีฑา ด้วยคะแนนรวม 4,805 คะแนน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ถ่ายภาพโดย นายธีระพล สีดำ, นายปองภพ โรจนโพธิ์, นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29/01/2018

ภาพนักกีฬาสัตตกรีฑา หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพนักกีฬาสัตตกรีฑา หญิง ว […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮอกกี้รอบรองชนะเลิศ(หญิง) วันที่ 29 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูยิตสู วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูยิต […]
29/01/2018

INTERVIEW ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561

INTERVIEW ฉบับที่ 7 ประจำว […]