thanyaburi game45

ขว้างค้อนทุบสถิติ 2 รายการ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 29 มกราคม 256

ปิดสนามกรีฑาราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ทำลายสถิติ 2 รายการในกรีฑา ประเภทขว้างค้อนชาย ‘กิตติพงศ์ บุญมาวัน’ จาก ม.กรุงเทพธนบุรี คว้าเหรียญทองไปครอง เจ้าของสถิติการแข่งขันเดิมที่สุรนารีเกมส์เมื่อปี 2560 ที่ 56.33 เมตร สร้างสถิติขึ้นมาใหม่ที่ 61.39 เมตร และขว้างค้อนหญิง ‘มิ่งกมล คุมผล’ จากสถาบันการพลศึกษา สร้างสถิติใหม่ที่ 57.00 เมตร โดยทำลายสถิติเดิมของ ‘ปานวาส กิมสร้าง’ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่สุรนารีเกมส์เช่นเดียวกัน และทั้งคู่ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นราชมงคลธัญบุรีเกมส์

สรุปเหรียญรางวัลประเภทกรีฑาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยใช้สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี สรุปชิงทั้งหมด 42 เหรียญทอง กรีฑา – กระโดดไกล – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม. ธรรมศาสตร์ กระโดดไกล – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพ เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี กระโดดค้ำ – ชาย ทอง : ม.เกษมบัณฑิต เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา กระโดดค้ำ – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กระโดดสูง – ชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.ธรรมศาสตร์ กระโดดสูง – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขว้างค้อน – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี (ทำลายสถิติ) เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ขว้างค้อน – หญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา (ทำลายสถิติ) เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.กรุงเทพ ขว้างจักร – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา ขว้างจักร – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เขย่งก้าวกระโดด – ชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เขย่งก้าวกระโดด – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพ เงิน : ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา เดิน 5,000 เมตร หญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทองแดง : ม.เกษตรศาสตร์ ทศกรีฑา – ชาย ทอง : ม.ราชภัฏสกลนคร เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.กรุงเทพ ทุ่มน้ำหนัก – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ทองแดง : ม.เกษตรศาสตร์ ทุ่มน้ำหนัก – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา พุ่งแหลน – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พุ่งแหลน – หญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม. กรุงเทพธนบุรีทองแดง : ม.ธรรมศาสตร์ วิ่ง 1,500 เมตร – ชาย ทอง : ม.ธรรมศาสตร์ เงิน : ม.รัตนบัณฑิต ทองแดง : ม.หาดใหญ่ วิ่ง 1,500 เมตร – หญิง ทอง : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เงิน : ม.มหิดล ทองแดง : ม.กรุงเทพธนบุรี วิ่ง 10,000 เมตร – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.หาดใหญ่ วิ่ง 10,000 เมตร – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.เชียงใหม่ ทองแดง : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิ่ง 100 เมตร – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.กรุงเทพ วิ่ง 100 เมตร – หญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.ราชภัฏชัยภูมิ ทองแดง : ม.กรุงเทพวิ่ง 200 เมตร – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.กรุงเทพ ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา วิ่ง 200 เมตร – หญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.ราชภัฏชัยภูมิ วิ่ง 400 เมตร – ชาย ทอง : ม.เกษตรศาสตร์ เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.ราชภัฏนครราชสีมา วิ่ง 400 เมตร – หญิง ทอง : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เงิน : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ทองแดง : ม.กรุงเทพธนบุรี วิ่ง 5,000 เมตร – ชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.ธรรมศาสตร์ วิ่ง 5,000 เมตร – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทองแดง : ม.เชียงใหม่ วิ่ง 800 เมตร – ชาย ทอง : ม.ธรรมศาสตร์ เงิน : ม.รัตนบัณฑิต ทองแดง : ม.ราชภัฏศรีสะเกษ วิ่ง 800 เมตร – หญิง ทอง : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เงิน : ม.มหิดล ทองแดง : ม.กรุงเทพธนบุรี วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร – หญิง ทอง : ม.ธรรมศาสตร์ เงิน : ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทองแดง : ม.ราชภัฏศรีสะเกษ วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร – ชาย ทอง : ม.ธรรมศาสตร์ เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ขอนแก่น วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร – ชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.เกริก ทองแดง : ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร – หญิง ทอง : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.กรุงเทพธนบุรี วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร – ชาย ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ธรรมศาสตร์ วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร – หญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร – ชาย ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ธรรมศาสตร์ วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร – หญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี วิ่งวิบาก 3,000 เมตร – ชาย ทอง : ม.หาดใหญ่ เงิน : ม.เกริก ทองแดง : ม.หาดใหญ่ และสัตตกรีฑา – หญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.ธรรมศาสตร์ ทองแดง : สถาบันการพลศึกษา

29/01/2018

ขว้างค้อนทุบสถิติ 2 รายการ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ขว้างค้อนทุบสถิติ 2 รายการ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑาวิ่ง 5,000 เมตร ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 57 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น) (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการวอลเลย์บอลชา […]
29/01/2018

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวัลคาราเต้-โด ต่อสู้บุคคลชายและต่อสู้บุคคลหญิงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวั […]