thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑากระโดดไกล ชาย

วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชนะเลิศเหรียญทองรายการกรีฑากระโดดไกล ได้ดีที่สุด 7.26 ม. ที่ มทร . ธ สนามกีฬากลาง

ถ่ายภาพโดย นายธีระพล สีดำ, นายปองภพ โรจนโพธิ์, นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑากระโดดไกล ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน วันที่ 29 ม.ค. 2561 ประเภทชายคู่ คู่ที่1 รอบรองชนะเลิศ (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมิ […]
29/01/2018

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขั […]
29/01/2018

ภาพเด็ด!!!บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 29 มกราคม 2561  (เย็น)

ภาพเด็ด!!!บรรยากาศการแข่งข […]