thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)
เวลา 15.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

29/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 29 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬ […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬายูยิตสู ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬ […]