thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท กบ100เมตรชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐพงษ์ เกษอินทร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ กบ 100 เมตรชาย ด้วยสถิติ 00:01:03.82
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลแข่งว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง50เมตรหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอารยา วงษ์วาท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ การแข่งขัน ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตรหญิง
ด้วยสถิติ สถิติ 00:00:30.77 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง 200 เมตรชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายธนกร อุดมธนกุลชัย จากมหาวิทยาลัยบูรพา ชนะเลิศ การแข่งขัน ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตรชาย
ด้วยสถิติ สถิติ 00:02:09.00 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเจียรพงษ์ สังขะวัตร์ นายจารุพงศ์ เจริญลาภโสภณ นายพีรภาส จั่นจำรัส และ นายภูวดล สุขเขียว จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ การแข่งขัน ว่ายน้ำผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200เมตรชาย
ด้วยสถิติ สถิติ 00:08:07.01 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท ผีเสื้อ 200เมตรหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวขนิษฐา นิ่มดำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตรหญิง
ด้วยสถิติ สถิติ 00:02:16.48 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลแข่งว่ายน้ำ ประเภท ฟรีสไตล์50เมตรชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย
ด้วยสถิติ สถิติ 00:00:23.73 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท ฟรีสไตล์400เมตรหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางเอมมิกา หิมะทองคำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตรหญิง
ด้วยสถิติ สถิติ 00:04:23.4 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

28/01/2018

ภาพเด็ด! ว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำวันที่ 28 ม.ค. 2561(บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬาว่ายน้ำ วันที่ 28 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬ […]
28/01/2018

TOP VIEW #6 อีก 4 วันเท่านั้น การแข่งขันกีฬาที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 2018’

TOP VIEW #6  ฉบับที่ 6 ประ […]