thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รอบชิงชนะเลิศ แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. – หญิง คู่ที่ 1

วันที่ 28 ม.ค. 2561
ณ ยิมเนเซียม 1 (Eastwing hall) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รอบชิงชนะเลิศ แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. – หญิง คู่ที่ 1 วันที่ 28 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาม […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]
28/01/2018

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนยาวอัดลมทีมหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ยิงปืน ประเภทปืนย […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รอบชิงชนะเลิศ ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. – หญิง คู่ที่ 1 วันที่ 28 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาม […]