thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมชาย

วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 12.00-18.00 น.
ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ สนาม 4

ถ่ายภาพโดย พนม ผดุงพล, ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง, สุทธิพงษ์ ศรีเมฆ, วุฒิไกร เข็มกลัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมชาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รอบชิง เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. – หญิง คู่ที่ 1 วันที่ 28 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาม […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสู รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)( Official Photo )

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูย […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ(หญิง) วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาร […]