thanyaburi game45

ภาพเด็ด! การแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Highlight

ชนะเลิศ คาราเต้-โด ต่อสู้บุคคลหญิง นน.ไม่เกิน 55 การพลศึกษา(แดง) ชนะ ม.รัตนบัณฑิต(น้ำเงิน)

28/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขันกีฬา คา […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ  วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาร […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ IPE vs RMUTP วันที่ 28 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปัก […]
28/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขันกีฬา คา […]