หมายเลขติดต่อประสานงาน


คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา

ดาวน์โหลด
ที่ชนิดกีฬาชื่อ-นามสกุลหน่วยงานโทรศัพท์มือถือโทรสาร
1กรีฑาผศ.ถาวร  กมุทศรีม.มหิดล081-450-465102-889-3693
2ว่ายน้ำนายพลากร นัคราบัณฑิตมรภ.สงขลา081-959-2945 
3บาสเกตบอลนายธงชาติ  พู่เจริญม.ศรีนครินทรวิโรฒ081-632-833202-260-9547
4ฟุตบอลนายอาคม สมุทรโคจรม.กรุงเทพ081-987-0622 
5วอลเลย์บอลนายทศพล  ธานีม.ศรีนครินทรวิโรฒ081-431-395802-260-9547
6แบดมินตันรศ.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพลจุฬาลงกรณ์085-793-0055 
7เซปักตะกร้อนายพีระ  จันทรม.กรุงเทพธนบุรี086-796-9138 
8เทควันโดรศ.บรรจบ ภิรมย์คำม.เกษตรศาสตร์081-944-2097034-351403
9ฟุตซอลนายอติพล  สุวรรณดีม.เกษมบัณฑิต081-651-0613 
10เทนนิสนายสุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่มม.ศรีปทุม081-655-684302-579-1111#3486
11ดาบสากลนายสามารถ ศิริบุญม.กรุงเทพ081-9265102 
12เทเบิลเทนนิสนายสุรินทร์  รอดเมืองม.รัตนบัณฑิต081-735-5773 
13มวยสากลสมัครเล่นนายครองจักร งามมีศรี085-909-7445 
14ยิงปืนนางสาวธิดารัตน์ อัฐกิจ084-6137987 
15ยูโดผศ.ชาญชัย  สุขสุวรรณ์ม.รังสิต085-480-3345 
16ฮอกกี้นายธนยศ  พุทธพงศ์จุฬาลงกรณ์09-273-966202-218-2373 ,2358
17วอลเลย์บอลชายหาดผศ.อิทธิ  คำเพราะมรภ.วไลยอลงกรรณ์ฯ090-949-349302-529-3914
18เปตองนายวรรณะ  วชิราธาดาม.ธรรมศาสตร์081-832-445502-564-4424
19เรือพายนายสมชาย  ไกรสังข์ม.ศรีนครินทรวิโรฒ081-648-9123 
20ลีลาศนายชัยรัตน์  ชูสกุลม.มหาสารคาม088-562-2656043-754-388
21ปันจักสีลัตนายเกษม  พันธุสะม.ทักษิณ081-540-9191 
22รักบี้ฟุตบอลนายยงศักดิ์  ณ สงขลาสถาบันการพลศึกษา086-500-397102-5461300
23ยูยิตสูผศ.ชาญชัย  สุขสุวรรณ์ม.รังสิต085-480-3345 
24คาราเต้โดผศ.รัฐเลิศ  ฉายกี่สถาบันการพลศึกษา081-0372196055-654-092
ที่ชนิดกีฬาชื่อ-นามสกุลหน่วยงานโทรศัพท์มือถือโทรสาร
25กอล์ฟนายสาธิน  ประจันบานม.ศรีนครินทรวิโรฒ081-330-424102-261-9541
26แฮนด์บอลรศ.เทเวศน์ พิริยะพฤนท์087-551-6561 
27ปีนหน้าผารศ.สุรชา  อมรพันธ์081-871-5745 
28เอแมทผศ.พราม อินพร089-447-0288 
29เพาะกายผศ.สุชาติ ทวีพรปฐมกุลจุฬาลงกรณ์081-4242-843 
30ซอฟท์บอลรศ.วิสนศักดิ์  อ่วมเพ็ง087-151-5972 
31ครอสเวิร์ดผศ.พราม อินพรม089-447-0288 
32บริดจ์นายชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ม.อัสสัมชัญ099-351-569902-723-2069
33หมากกระดานนายชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ม.อัสสัมชัญ099-351-569902-723-2069
34มวยไทยสมัครเล่นนายวรายศ  หล้าหามรภ.เลย081-283-9792042-835-040
35ดาบไทยนายชัยพัฒน์  หล่อศิริรัตน์จุฬาลงกรณ์089-893-539502-218-1040
36บาสเกตบอล 3 คนผศ.วันชัย  บุญรอด081-658883902-2181035
37เอ็กซ์ตรีมนายสุชาติ สาระผล089-926-7974 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560