ภาพแพทย์ อนามัยและตรวจสารต้องห้าม


31/01/2018

ตรวจร่างกายนักกีฬา

29/01/2018

ทีมแพทย์พยาบาล อนามัยและตรวจสารต้องห้าม

24/01/2018

ตรวจสอบการดำเนินการ ตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา

23/01/2018

กิจกรรมบูทให้ความรู้ สารต้องห้ามทางการกีฬา

22/01/2018

มอบป้ายสุขาภิบาลอาหาร

   มอบป้ายสุขาภิบาล อาหารส […]
05/01/2018

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินก […]

ภาพอาสาสมัครแพทย์ อนามัยและตรวจสารต้องห้าม