ยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้


อันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา


16/01/2018

PROHIBITED LIST 2018 THE WORLD ANTI-DOPING CODE INTERNATIONAL STANDARD

PROHIBITED LIST 2018 THE W […]
16/01/2018

ข้อเท็จจริงและประเด็นที่สำคัญ จากคู่มือนักกีฬาขององค์กรต่อต้าน การใช้สารต้องห้ามโลก (WADA)

ข้อเท็จจริงและประเด็นที่สำ […]
15/01/2018

ยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้

ยาที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 1. […]
11/01/2018

อันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

อันตรายจากการใช้สารต้องห้า […]
10/01/2018

คู่มือ สารต้องห้ามและการต่อต้านการโด๊ปทางการกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

คู่มือ สารต้องห้ามและการต่ […]